535.02.211-bep-tu-hafele-hc-i604c (2)

Bếp từ Hafele cần được sử dụng đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất để kéo dài tuổi thọ và đảm bảo tính năng hoạt động