Giới thiệu hệ thống Vecto

Hệ thống Vecto cung cấp phụ kiện nội thất văn phòng và dịch vụ kỹ thuật với các văn phòng giao dịch tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, Vecto đã cơ cấu lại và tập trung phát triển với nhiều nhóm thương hiệu như:

Chúng tôi phấn đấu để tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa Vecto và các công ty khác ở những điểm:

  • Nhỏ và gọn: Công ty chúng tôi gồm những thành viên được chọn lọc, đảm bảo một đội ngũ làm việc và giao tiếp chuyên nghiệp. Những chính sách hiện tại giúp chúng tôi tốt hơn và bảo đảm tính linh hoạt.
  • Tiên phong: Chúng tôi mong đợi những điều bất ngờ. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho những thách thức.
  • Trách nhiệm: Trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi chính là khách hàng. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những dịch vụ tối ưu.
  • Đột phá: Chúng tôi khuyến khích những ý tưởng đột phá, những giải pháp sáng tạo. Với đội ngũ kinh doanh luôn sẵn sàng đóng góp sự sáng tạo của mình cho những sản phẩm, giải pháp, họ chính là nguồn nhân lực tốt nhất phục vụ khách hàng.