Tay đỡ màn hình

Tay đỡ màn hình máy tính

Giá treo màn hình – Tay đỡ màn hình máy tính, Tay đỡ giá đỡ màn hình máy tính, điện thoại, ipad sẽ giúp bạn:

  • Thuận tiện hơn trong công việc,
  • Nâng cao chất lượng công việc do tư thế làm việc và nhìn màn hình thoải mái,
  • Nâng cao sức khoẻ do tư thế làm việc tốt hơn.
tay-do-man-hinh

tay-do-man-hinh

Hiển thị tất cả 9 kết quảHiển thị tất cả 9 kết quả