Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên Chiều dài : 300 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

Mã sản phẩm 494.02.061 49402062 product photo Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên Chiều dài : 350 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm Mã sản phẩm 494.02.062 49402063 product photo Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên Chiều dài : 400 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm Mã sản phẩm 494.02.063 49402064 product photo Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên Chiều dài : 450 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm Mã sản phẩm 494.02.064 49402065 product photo Ray bi, Hafele, Thép,

Lắp đặt ở mặt bên Chiều dài : 500 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm Mã sản phẩm 494.02.065

Chi tiết sản phẩm Chất liệu Thép Màu sắc Màu đen Màu kẽm Chiều cao 45 mm Đặc tính sản phẩm Dẫn hướng bởi: 2 vòng cách (của ổ bi) Lắp đặt Lắp đặt ở mặt bên Lắp đặt vào mặt bên: Bắt vít vào dàn lỗ khoan 32 mm Lắp đặt vào ray hộp: Bắt vít, lắp đặt ở mặt bên Standard 20.000 lần đóng mở, theo tiêu chuẩn DIN EN 15338 Level 1 Product Features Bao gồm 1 cặp ray trượt 2 vít bắt gỗ 6 vít Euro