Bồn tắn GT1003W-3
- 30%

Bồn tắn GT1003W-3

76,566,488  53,596,541 

Mô tả

1.8m Free Standing Bubble Bathtub (Bubble) GT1003W-3

· Material: Acrylic
· Size: 1800x800x650 mm
· With:
Control Panel BTU 2.0;
244 pcs Nozzle Jet Massage for a Fully Balancing Massage Experience;
Air Pump AP400;
Consealed 6 Colors Water-bottom Light;
Back Heating;
Menal Frame;
Pop-up Waste Set;· 712B-GT1003-1CX3G842X2X1

 

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào tới bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi!

Không có câu hỏi nào được nêu ra, hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sản phẩm này.