Tay co Hafele 931.84.769
- 35%

Tay co Hafele 931.84.769

4,235,000  2,752,000 

TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HAFELE 931.84.769
– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn

931.84.769

931.84.769

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HAFELE 931.84.769
– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn

931.84.769

931.84.769

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

– Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

– Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
– Tiêu chuẩn chống cháy CE
– Có thể điều chỉnh lực đóng

– Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

– Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
– Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào tới bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi!

Không có câu hỏi nào được nêu ra, hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sản phẩm này.