Ruột khóa hafele 916.01.013
- 35%

Ruột khóa hafele 916.01.013

1,848,000  1,201,000 

TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm

 

916.01.013

916.01.013

– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

Mô tả

TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm

 

916.01.013

916.01.013

– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
– Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
Kích thước 71 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào tới bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi!

Không có câu hỏi nào được nêu ra, hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sản phẩm này.