Ruột khóa Hafele 916.08.672
- 35%

Ruột khóa Hafele 916.08.672

1,540,000  1,001,000 

TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

 

916.08.672

916.08.672

TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

Ruột khóa Hafele 916.08.672
Ruột khóa Hafele 916.08.672
NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít Ruột khóa Hafele 916.08.672và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

 

916.08.672

916.08.672

TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ
TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.672
– Ruột khóa hafele 916.08.672 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
– Chất liệu: đồng thau
– Màu hoàn thiện: màu inox mờ
– Kích thước 63 mm
– Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
– Đóng gói: 1 bộ

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào tới bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi!

Không có câu hỏi nào được nêu ra, hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sản phẩm này.