Ruột khóa Hafele 916.08.683
- 35%

Ruột khóa Hafele 916.08.683

1,839,000  1,195,000 

RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Ruột khóa Hafele 916.08.683 thuộc dòng: Startec
+ Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng
+ Hệ thống chìa 5 pin
+ Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin
+ Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999
+ Một đầu chìa
+ Một đầu vặn
+ Ruột khóa Hafele 916.08.683 phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng

916.08.683

916.08.683

THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel

Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

Ruột khóa    Hafele
Ruột khóa    Hafele 916.08.683
RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Ruột khóa Hafele 916.08.683 thuộc dòng: Startec
+ Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng
+ Hệ thống chìa 5 pin
+ Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin
+ Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999
+ Một đầu chìa
+ Một đầu vặn
+ Ruột khóa Hafele 916.08.683 phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng

916.08.683

916.08.683

THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
+ Chất liệu: Đồng mạ nikel
+ Chiều dài A: 35.5 mm
+ Chiều dài B: 35.5 mm
+ Chiều dài C: 71 mm
+ Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
+ Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào tới bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của chúng tôi!

Không có câu hỏi nào được nêu ra, hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi cho sản phẩm này.